Kwadraatonderwijs


Kindcentrum De Lichtbaak is één van de Kwadraatscholen in Nederland. Dat betekent dat we specifieke kennis in huis hebben om kinderen die meerbegaafd zijn te kunnen begeleiden. Binnen de school geven we dat o.a. vorm in de plusklas. Deze is voor de meerbegaafde  kinderen van de groepen 5 t/m 8. In het tweede half jaar wordt er gekeken of kinderen uit de groepen 3 en 4 ook extra uitdaging nodig hebben naast het reguliere programma. Het is dan voor hen ook mogelijk om deel te nemen aan de plusklas. In de groepen 1/2 vindt tevens extra uitdaging plaats voor meerbegaafde kinderen. Deze uitdaging wordt in het spel, in de eigen groep, en in de vorm van een plusklas aangeboden. Dit geeft vaak net dat beetje extra uitdaging, dat deze kinderen nodig hebben.


Voor meer informatie over Kwadraatscholen: www.kwadraatonderwijs.nl