Overige informatie

Klachtbehandeling

Een klacht over de dienstverlening van CKC Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert CKC Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten CKC Drenthe Kinderopvang en de brochure Klachtenloket kinderopvang vindt u meer informatie. Deze brochures zijn tevens op te vragen bij het Kantoor van CKC Drenthe Kinderopvang.

Inspectierapporten GGD

Hieronder vindt u de meest recente inspectierapporten van de GGD, voor zowel de buitenschoolse opvang als de kinderdagopvang.

Contactgegevens peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is voor noodgevallen te bereiken via telefoonnummer: 06-40299896. Voor algemene vragen kunt u het nummer van de Lichtbaak bellen: 0592-354150

Brochure klachtenloket kinderopvang

Klachtenbehandeling CKC Drenthe Kinderopvang 2018

Inspectierapport BSO 20-12-2019

Inspectierapport KDV 14-12-2020

Definitief Rapport Aanvangseisen Kindcentrum Pittelo 16-10-2019