Kidsbieb

 

November 2020

De Lichtbaak beschikt over een eigen bibliotheek genaamd 'De Kidsbieb'. Alle kinderen kunnen tijdens de schooltijden gebruik maken heel veel boeken.

Komende periode wordt de Kidbieb heringericht. Zodra deze ruimte klaar is, zal het uitlenen van de boeken voor thuis weer opgestart worden.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen ook boeken lenen voor thuis. Dit heet Boekenpret. Ouders/verzorgers van ons kindcentrum zorgen voor deze uitleen. Zo kunnen zij kinderen begeleiden in hun keuze. 

De kinderen van groep 7 zullen verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die met de Kidsbieb te maken hebben voor de groepen 5 t/m 8, zoals het uitlenen en innemen, financiën, leesbevordering enz. Er is één algemeen directeur en 2 andere directeuren die verschillende werkgroepen aansturen.

Ons streven is om na de kerstvakantie weer open te kunnen gaan.