Ons team

Het team van Kindcentrum De Lichtbaak bestaat uit ongeveer 25 professionele mensen, die elke dag streven naar een veilig schoolklimaat en het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs.  Onder deze professionals bevinden zich de volgende functies met bijbehorende omschrijving:

 

Groepsleerkrachten

Groepsleerkrachten hebben direct contact met de kinderen en zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse onderwijs, de sfeer in de groep en de resultaten. Onze leerkrachten zijn enthousiast, en goed opgeleid. Jaarlijks volgen zij verschillende bijeenkomsten om zichzelf te blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs.

 

Vakleerkrachten

Vakleerkrachten zijn specialisten op hun vakgebied. Kindcentrum De Lichtbaak heeft een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en drama.

 

De intern begeleider

De intern begeleider is degene die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg op onze school. De IB-er bewaakt de ontwikkelingsvoortgang van de kinderen door regelmatig de kinderen te bespreken met de leerkrachten.  

 

Onderwijsassistenten/Leerkrachtondersteuners

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners spelen een belangrijke rol binnen onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de dagelijkse gang van zaken en vervullen een belangrijke rol in en buiten de klas. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van kinderen, het voorbereiden van activiteiten, correctiewerk enz. In de school zijn 3 onderwijsassistenten werkzaam.

 

Onderwijsondersteunend personeel

Op Kindcentrum De Lichtbaak is onderwijsondersteunend personeel aanwezig. Er is een conciërge en een administratief medewerkster. Zij worden beiden voor veel werkzaamheden ingezet. De conciërge verzorgt naast zijn conciërge-taken ook technieklessen en kookworkshops voor kinderen. Ook ouders/verzorgers zijn een aantal keer per jaar welkom bij de gegeven kookworkshops.

 

Pedagogisch medwerkers

Op ons kindcentrum werken 7 pedagogisch medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen op de kinderopvang. De kinderopvang bestaat uit het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang. Naast deze 7 medewerkers hebben wij ook een stagiaire, die op alle afdelingen meeloopt. 

 

De directie

De directie is eindverantwoordelijk voor alles wat zich in en rondom de school afspeelt, dit is Richard Knol. Richard Knol is vier dagen in de week op school aanwezig (di t/m vr).