Pestpreventie

 

Het programma Pestpreventie SWPBS

Bij het onderdeel pestpreventie binnen SWPBS hoort een lessenserie. Met deze preventieve pestaanpak leren wij alle kinderen hoe de aandacht van pestgedrag weggehaald kan worden, door een driestappenreactie: het gebruik van een stopsignaal, weglopen en praten met een volwassene. Deze interventie wordt niet alleen aangeleerd, maar ook geoefend en bekrachtigd. Er wordt aandacht besteed aan stevig staan en stevig stop zeggen.

Wanneer dit niet het gewenste effect heeft en het pesten/plagen gaat door, leren we de kinderen door te gaan naar de tweede stap: ‘loop’. Daarbij is het vooral de bedoeling de aandacht voor het pesten weg te halen, zodat het pestgedrag stopt.  We leren de kinderen stevig staan, met de adem in hun buik, kin is recht naar voren, borst ietsje vooruit, schouders ontspannen laten hangen en armen ontspannen laten mee zwaaien. Het kind kijkt zelfverzekerd naar de ander, stapt gecentreerd weg, blijft de ander aankijken en zodra de ander uit het gezichtsveld is, lopen ze weg. 

Mocht blijken dat het pesten niet stopt, dan is de derde reactie: ‘praat’ van toepassing. Het kind gaat dan naar een volwassene toe en vraagt om hulp voor het oplossen van het probleem.

 

Actief toezicht houden

Actief toezicht houden is binnen SWPBS een belangrijk item. Als wij actief toezien op het toepassen van geleerde waarden, gedragsverwachtingen en routines door kinderen wordt het geleerde beter geautomatiseerd in het dagelijks gedrag van de kinderen. Tijdens het toezichthouden op het plein lopen de leerkrachten met herkenbare gele hesjes aan. Dit geeft kinderen duidelijkheid en overzicht.

 

Aanpak in geval van pesten

Wanneer zich op school pesten voordoet, hanteren wij een eenduidige aanpak gericht op alle betrokken partijen. Wij stellen ouders/verzorgers meteen op de hoogte bij een incident. Wij registreren pesten, net als elk ander ongewenst gedrag, in onze incidentenregistratiesysteem.

Wij willen vermijden dat kinderen ingedeeld worden in groepen: pesters, meelopers of slachtoffers. Wij wijzen deze kinderen niet af, alleen het ongewenst gedrag dat bij pesten hoort wijzen wij af. Onze pedagogische aanpak is een oplossingsgerichte aanpak waarbij het positief aandacht geven aan álle kinderen centraal staat. Een basisbehoefte van alle kinderen is de behoefte erbij te horen. Daarom wordt er binnen SWPBS veel aandacht besteed aan de groepsvorming en het klasklimaat.

We pakken pestgedrag aan, zoals we elk ongewenst gedrag aanpakken.

We hebben onze aanpak beschreven in het document " pedagogisch klimaat".