Onze visie en missie

 

Onze missie en de visie is gebaseerd op een theorie. In deze theorie staat de intrinsieke motivatie centraal. Mensen en kinderen ontwikkelen zich het beste als zij intrinsiek gemotiveerd zijn. Er zijn drie factoren, die van invloed zijn op de intrinsieke motivatie van de mens:
1. Autonomie
2. Competentie
3. Verbondenheid/Relatie

Als kinderen zich in een omgeving veilig voelen, vrij zijn om eigen keuzes te mogen en kunnen maken en ervaren dat zij competent zijn, zal de intrinsieke motivatie om te willen ontwikkelen zo optimaal mogelijk zijn.

Daarom vormen deze drie factoren; autonomie, competentie en verbondenheid/relatie de missie en visie van IKC De Lichtbaak.

 

Visie – Onze opdracht

Het team van Kindcentrum De Lichtbaak begeleidt de kinderen om toekomstgerichte vaardigheden, moed en vertrouwen te vinden en te gebruiken om de toekomst te ontmoeten en mede vorm te geven.

 

Missie

De Lichtbaak is een ondernemende school die kinderen binnen een uitdagende leeromgeving onderwijs van hoge kwaliteit biedt en die kinderen in een veilige leefomgeving op respectvolle wijze leert omgaan met de ander.

  • Kindcentrum De Lichtbaak is een Christelijke school met neutrale kinderopvang.
  • Er wordt hard gewerkt aan een veilig schoolklimaat. Er gelden herkenbare waarden en normen en er is respect voor verschillen.
  • Er wordt resultaatgericht gewerkt aan kennisvermeerdering en de ontwikkeling van een persoonlijkheid.
  • Alles is erop gericht dat kinderen aan het einde van groep 8 de school verlaten als jonge persoonlijkheden met voldoende bagage om zich in het voorgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.

 

Dit vraagt van de leerkrachten op De Lichtbaak dat ze inspirerend zijn en vaardig als onderwijsprofessionals die kennis hebben van de principes van ’leren’ en adequaat weten in te spelen op de (veranderende) belevingswereld van kinderen. De leerkrachten zijn kritisch op zichzelf en hun eigen functioneren. Leerkrachten op De Lichtbaak laten herkenbaar voorbeeldgedrag zien en leren zelf ook door het leren van de kinderen.

Het team van leerkrachten voelt zich samen met de ouders verantwoordelijk voor een goed opvoedingsklimaat op school.