Ons pedagogisch klimaat

 

SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support) op De Lichtbaak

Pesten vraagt om meer dan een plan beschreven in een protocol, namelijk een positieve aanpak die in alle ruimtes en groepen en die met regelmaat aangeboden en onderhouden wordt. School behoort een veilige plek te zijn voor alle kinderen. Pesten bedreigt dit uitgangspunt. De Lichtbaak heeft gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de hele school de hoogste prioriteit krijgt.

Wij kiezen ervoor om te investeren in een stevig positief schoolsysteem, SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), waarin ook het voorkomen van pesten is opgenomen. 

Met SWPBS hebben wij op De Lichtbaak tot doel een positief schoolklimaat te creëren waarin alle kinderen en volwassenen zich veilig voelen, zowel fysiek als psychisch, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij gaan daarbij uit van de volgende kern waarden: Respect, verantwoordelijkheid en waardering. 

 

Wat is Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)?

SWPBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle kinderen. Doel van dit systeem is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle kinderen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS-gebruik van een combinatie van ‘evidence based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

Voor verreweg de meeste kinderen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. Voor de 20% kinderen die meer nodig heeft om ditzelfde doel te bereiken, zijn er aanvullende interventies beschikbaar.De ouders/verzorgers zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag.Deze aanpak leidt voor alle kinderen tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid  en minder verstoringen in de klas.  

 

De kern van de SWPBS aanpak

De volgende zes elementen vormen samen het hart van de SWPBS-aanpak: 

  1. SWPBS staat voor een schoolbrede aanpak;
  2. Preventie staat centraal;
  3. SWPBS-scholen maken hun gedragsverwachtingen concreet, leren het gewenste gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch;
  4. De SWPBS-school stuurt op data over het gedrag van de kinderen;
  5. Er is sprake van partnerschap met ouders/verzorgers en de ketenpartners;
  6. PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem.