Praktische informatie

 

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden: maandag t/m vrijdag van 08:15 - 13:45 uur.

 

Vakantiedagen

Eerste schooldag                            17 augustus 2020
Herfstvakantie                                                        10 okt. t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie19 dec. t/m 3 jan. 2021
Voorjaarsvakantie   20 febr. t/m 28 febr. 2021
Pasen2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart13 en 14 mei 2021
Pinkstervakantie                                               24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 aug. 2021

 

Inloop

De ouders van de leerlingen mogen om 08.10 uur met hun kind mee naar binnen. U heeft de mogelijkheid het werk van uw kind te bekijken en indien nodig kort met de leerkracht te spreken. De leerkracht begint om 8.15 uur met de lessen. 

 

Gymnastiek rooster

Maandag

Tijd:

Groep:

Leerkracht

  8.30 –   9.10

Groep 3/4

Thomas Swart

  9.15 – 9.50

Groep 4/5

Thomas Swart

9.50 – 10.30

Groep 5/6

Thomas Swart

10.45 – 11.25

 

 

11.25 – 12.05

Groep 6/7

Thomas Swart

12.20 – 13.00

Groep 7/8

Thomas Swart

 

Woensdag

Tijd:

Groep:

Leerkracht

  8.30 –  9.10

Groep 3/4

Thomas Swart

  9.10 –  9.50

Groep 4/5

Thomas Swart

  9.50 – 10.30

Groep 5/6

Thomas Swart

10.30 – 11.25

 

 

11.25 – 12.05

Groep 6/7

Thomas Swart

12.20 – 13.00

Groep 7/8

Thomas Swart

 

De overige uren krijgen de kinderen van de Taalklassen bewegingsonderwijs.

 

Schoolfruit

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met schoolfruit. Vanaf 11 november t/m 4 juni zullen wij weer 3 keer in de week (op woensdag-donderdag-vrijdag) verschillende soorten groente en fruit ontvangen! De kinderen hoeven op deze dagen geen fruit (wel drinken) mee te nemen voor 10.00 uur. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.