Praktische informatie

 

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden: maandag t/m vrijdag van 08:15 - 13:45 uur.

 

Vakantiedagen

Herfstvakantie van 18 oktober t/m 22 oktober 2021  

Kerstvakantie van  27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie van 21 februari t/m 25 februari 2022  

Paasvakantie van 15 april t/m 18 april 2022  

Meivakantie van 25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaart van 26 mei t/m 27 mei 2022  

Pinkstermaandag 6 juni 2022  

Zomervakantie van 18 juli t/m 26 augustus 2022  

 

De margedagen van dit jaar: 

Dinsdag 7 september 2021 kinderen de hele dag vrij 

Vrijdag 24 december 2021 kinderen 12.15 uur vrij 

Dinsdag 8 februari 2022 kinderen hele dag vrij  

Woensdag 9 maart 2022 kinderen 12.15 uur vrij  

Woensdag 22 juni 2022 kinderen hele dag vrij  

Vrijdag 15 juli school 2022 kinderen 12.15 uur vrij  

 

Inloop

De ouders van de leerlingen mogen om 08.10 uur met hun kind mee naar binnen. U heeft de mogelijkheid het werk van uw kind te bekijken en indien nodig kort met de leerkracht te spreken. De leerkracht begint om 8.15 uur met de lessen. 

Gymnastiekrooster

Maandag: 

Tijd: 

Groep: 

08.20-09.00 

Groep 3 

09.00-09.40 

Groep 4 

09.40-10.20 

Groep 5/6 

10.20-10.50 

Groep 1/2  

10.50-11.30 

Groep 7 

11.30-12.10 

Groep 8 

12.10-12.25 

Pauze 

12.25-13.05 

Taalklas middenbouw 

13.05-13.45 

Taalklas bovenbouw 

Woensdag: 

Tijd: 

Groep: 

08.20-09.00 

Groep 3 

09.00-09.40 

Groep 4 

09.40-10.20 

Groep 5/6 

10.20-10.50 

Groep 1/2  

10.50-11.30 

Groep 7 

11.30-12.10 

Groep 8 

12.10-12.25 

Pauze 

12.25-13.05 

Taalklas middenbouw 

13.05-13.45 

Taalklas bovenbouw 

 

Schoolfruit

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met schoolfruit. Vanaf 15 november t/m 22 april zullen wij weer 3 keer in de week (op woensdag-donderdag-vrijdag) verschillende soorten groente en fruit ontvangen! De kinderen hoeven op deze dagen geen fruit (wel drinken) mee te nemen voor 10.00 uur. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.

Schoolzuivel

Dit schooljaar doen we ook mee aan het schoolzuivelprogramma. Hierover informeren we later meer.