OR

De OR ondersteunt het team met het organiseren van diverse activiteiten binnen en buiten de school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, de avond-4-daagse,schoolreisjes en het afscheid van groep 8. Deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

De OR probeert samen met het team andere ouders te betrekken bij de school door bijvoorbeeld het organiseren van koffietijd op woensdagochtend, waar alle ouders welkom zijn om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig te kletsen. Daarnaast adviseert de OR desgewenst de MR en heeft een enkele keer samen met de MR een vergadering.

De OR van onze school bestaat op dit moment uit 4 ouders. Drie daarvan vormen het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), de andere ouders zijn leden van de OR. We vergaderen 1x in de 6 weken. Tijdens deze vergaderingen is er ook een vast teamlid aanwezig. Elke vergadering worden er vaste agendapunten besproken en daarnaast hebben we het over de activiteiten die voorbereid moeten worden en evalueren we de activiteiten die al geweest zijn.

Alle leden kiezen in het begin van het schooljaar in welke commissies zij willen zitten bijvoorbeeld de sinterklaascommissie, de kerstcommissie of de paascommissie. De OR-leden zijn voor een periode van 3 jaar lid en kunnen dit dan nog verlengen met een tweede periode van 3 jaar.Als u belangstelling heeft om de ouderraad te versterken, of aan te sluiten bij één van de commissies kunt u dat doorgeven aan één van de ouderraadsleden. De voorzitter neemt dan contact met u op en nodigt u uit om eens een vergadering bij te wonen, zodat u zich een goed beeld kunt vormen.