Lichtbaak Digitaal


In de snel veranderende wereld van vandaag moeten we onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Belangrijke vaardigheden om onze leerlingen op de toekomst voor te bereiden zijn;  digitale communicatie, presenteren, samenwerken, ICT-geletterdheid, creativiteit, probleemoplossend denken en onderzoekend leren. Ook leren wij de kinderen op een veilige manier informatie op te zoeken, deze te gebruiken en te verwerken. 

De kinderen in de groepen 1 t/m 3 maken gebruik van iPads. De iPad heeft een groot gebruiksgemak voor de jongere kinderen met toch alle functionaliteiten. In de onderste vier groepen zullen de iPads voornamelijk worden ingezet ter ondersteuning van de al eerder aangeboden lessen.

Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een eigen Chromebook ter beschikking. Op de Chromebook maken de kinderen verwerking van onder andere rekenen en worden er oefenprogramma’s van andere vakken aangeboden ter aanvulling op de schriftelijke lessen. Door het digitaal werken op Chromebooks gaan leerlingen doelgericht, zelfstandig en adaptief aan de slag. Iedere leerling werkt op een eigen manier en op zijn of haar niveau.