Noodopvang

Uitsluitend voor ouders/verzorgers met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen zelf op te vangen organiseren wij noodopvang onder schooltijd. U wordt dan verzocht om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen via het algemene mailadres van het kindcentrum, onder vermelding van de naam van uw kind(eren), uw beroep en de gewenste dagdelen. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Na ontvangst van uw aanvraag, bevestigen wij u of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen rekenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang Een lijst met mailadressen vindt u hier: https://www.ckcdrenthe.nl/lo-caties/